preliezka
v2 1/2, priemer 3m

geodome

v tomto rozmere a verzii prevedenia preliezky, je konštrukcia zhotovená a v uvedenej cene obsahuje:

 • úžitková plocha – podstava: 6,61m2
 • priemer podstavy konštrukcie: 3000mm
 • priemer plnej gule konštrukcie: 3000mm
 • výška konštrukcie: 1500mm
 • cenová kalkulácia je bez zemných skrutiek
 
 • drevené hranoly KVH rozmer 60x60mm – smrek, certifikované, sušené, hobľované
 • kovové skrutky – rôzne hrúbky a veľkosti prispôsobené rozmeru drevených hranolov
 • ošetrenie drevených hranolov zdraviu nie škodlivým olejom – 2 náterové vrstvy
 • montáž na mieste zloženia konštrukcie
 
 • súčasťou ceny nie je doprava na miesto učenia – závisí od počtu kilometrov
 • súčasťou ceny nie sú zemné skrutky

 

 • odporúčané upevnenie o spevnený podklad – skrutkami do liateho betónu, kociek; zemnými skrutkami do zeme. Minimálne množstvo zemných skrutiek 5ks – cena 1ks zemná skrutka dĺžka 650mm – 20€.
 • odporúčané je zarovnanie terénu do vodorovnej roviny kvôli čo najmenšiemu vzniknutému priestoru medzi konštrukciou a zemou, vodorovné zaváženie konštrukcie je korigované pomocou zemných skrutiek

1 560,00€*

* cena s 5ks zemných skrutiek dĺžky 650mm – 1685,00€*

cena je vypočítaná podľa cenníkov dodávateľov materiálov, v prípade ich zmien je možná malá korekcia. Aktuálne presná cena, aj s podrobným popisom použitého materiálu, bude prepočítaná pred vytvorením objednávky konštrukcie

* nie som platca DPH

príprava konštrukcie

umiestnenie - upevnenie