Skip to content
hubs logo

pomoc “hubs”

Menu

Minimálne a maximálne rozmery tyčí alebo hranolov

odporúčané rozmedzie veľkostí

  • hrúbka tyčí alebo hranolov 23mm – 32mm je vynikajúcou veľkosťou
  • tyče alebo hranoly by nemali byť príliš ťažké

Chceme, aby mal každý kto pripravuje kupolu pomocou spojok “hubs” so skladaním dobrú skúsenosť. Čím ťažšie sú tyče alebo hranoly, tým náročnejšie bude skladanie kupoly. Ťažké súčasti zvyšujú riziko “odcvakávania” sa guľových konektorov zo spojok počas skladania.

min max 001

32mm je dobrá maximálna veľkosť v prepojení s váhou tyčí alebo hranolov. Táto veľkosť pôsobí s prepojením spojok pri poskladaní kupoly veľmi esteticky.

maximálne rozmery

  • môžeš použiť tyče alebo hranoly s hrúbkou viac ako 32mm
  • pri prekročení hrúbky 32mm je vhodné konce tyčí alebo hranolov zrezať aby neprekážali spojkám pri formovaní konečného tvaru kupoly
  • pri hrúbke tyčí alebo hranolov nad 50mm nebude možné kupolu poskladať. Tyče alebo hranoly budú prekážať ich pripájaniu ku spojkám, nebude možné dosiahnuť požadované uhly spojov kupoly
  • pri hrúbke tyčí alebo hranolov 50x50mm budú tieto veľmi ťažké pre kupolu s priemerom nad 3,5m 

Keď ti v konečnom dôsledku nevadí vyššia váha kupoly a riziko “odcvakávania” spojok počas skladania, pokojne so skladaním takejto kupoly začni. Zavolaj si na pomoc viac kamarátov a keď sa ti tyče alebo hranoly odcvaknú, jednoducho ich zacvakni naspäť do spojok.

minimálne rozmery

  • ako absolútne minimum odporúčame priemer/hrúbku tyčí alebo hranolov 16mm. Tento rozmer je rozmer spodnej časti guľového konektora

Keď zaskrutkuješ guľový konektor mimo stred tenkej tyče alebo hranola, budeš vidieť nedokonalosť, ktorá nemusí vyzerať pekne. Preto sú o niečo hrubšie tyče alebo hranoly lepšie, vykompenzujú ti urobenie malej chyby pri skrutkovaní.

Originálne anglické verzie sprievodcov a všetkých textov môžeš nájsť po kliknutí na ikonu nižšie (stránky sa otvoria v novom okne internetového prehliadača):