GALÉRIA

vizualizácie

príprava preliezka
v2 1/2, priemer 3m

príprava fóliovník
v3 7/12, 20m2

príprava relaxačný priestor
v3 3/4, 25m2

príprava ostatné

video